Oznaka: Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije