Ad image
           

7.00 RITAM ZONA

  7:30 HIT DANA

  7:35 KRATKI REZOVI

  8:00 ZAPADNI DNEVNIK®

  8:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (01)

  8.30 RITAM ZONA

  9:00 RITAM ZAPADA

  9:55 HIT DANA

10:00 VELIKI I MALI®2

10:25 HIT DANA

10:30 RITAM ZONA

10:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(02)

11:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (01)

11:25 HIT DANA

11:30 KULTURAMA®5

11:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(03)

12.00 PODNEVNE VIJESTI®

12:10 RITAM ZONA

12:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(04)

12.30 ZELENA ZONA®3

12:40 PLACOVINA®2

12:50 RITAM ZONA

13:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (02)  

13:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(05)

13:30 PODNEVNE VIJESTI®1

13:40 RITAM ZONA

13:50 DOBRA KLAPA

14:00 SPORTSKE LEGENDE®1

15:00 ZAPADNA STRANA®2

15:25 HIT DANA

15:30 PODNEVNE VIJESTI®2

15:40 EMISIJA O FILMU

15:50 RITAM ZONA

16:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (03)    

16:25 HIT DANA

16:30 ZAGORSKA KRONIKA®2

16:55 HIT DANA

17:00 KAK JE LEPI NAŠ KAJ®4

17:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(06)

17.30 VIJESTI (P)

17:40 HIT DANA

17.45 ZICER(P)

18:10 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(07)

18.15 DOBRA KLAPAP)

18:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(08)

18.30 PRIRODA I DRUŠTVO / NAŠIM KRAJEM®4

18:55 HIT DANA

19.00 VIJESTI®1

19:10 RITAM ZONA

19:20 KUD I KAMO®3

19:35 RITAM ZONA

19:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(09)

20.00 ZAPADNI DNEVNIK

20:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(09)

20:30 HIT DANA

20:35 BIJELA KRONIKA

21:00 HIT DANA

21:05 JESMO LI SIGURNI DA SMO DOISTA SIGURNI

21:30 HIT DANA

21:35 RITAM ZONA

21:50 POSLOVNI KUTAK®2

22:00 KORIJEN ŽIVOTA®1

22:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(10)

22:30 ZAPADNI DNEVNIK®

22:55 HIT DANA

23:00 EMISIJA O FILMU

23:10 VRATA SUDBINE (P)

01:10 RITAM ZONA

02:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (11)

02:25 HIT DANA

02:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (12)

02:35 ZICER(P)

03:00 RITAM ZONA

04:00 JESMO LI SIGURNI DA SMO DOISTA SIGURNI

04:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (12)

04:35 RITAM ZONA

05.00 ZAPADNI DNEVNIK

05:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (12)

05:30 HIT DANA

05:35 JELAČIĆ GRAD®1

06:00 RITAM ZONA

06:45 KUD I KAMO®

7.00 RITAM ZONA

  7:30 HIT DANA

  7:35 RITAM ZONA

  8:00 ZAPADNI DNEVNIK®

  8:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (01)

  8.30 RITAM ZONA

  9:00 RITAM ZAPADA

  9:55 HIT DANA

10:00 RITAM ZONA

10:30 VELIKI I MALI®3

10.55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(02)

11:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (01)

11:25 HIT DANA

11:30 RITAM ZONA

11:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (03)

12.00 PODNEVNE VIJESTI®

12:10 RITAM ZONA

12:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (04)

12.30 HIT DANA

12.35 ZICER®1

13.00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (02)

13:25 HIT DANA

13:30 PODNEVNE VIJESTI®1

13:40 RITAM ZONA

13:50 DOBRA KLAPA

14:00 RITAM ZONA

14:35 JELAČIĆ GRAD®2

15:00 HRVATSKI BRANITELJI®1

15:30 PODNEVNE VIJESTI®2

15:40 RITAM ZONA

16:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (03)

16:25 RITAM ZONA

16:55 HIT DANA

17:00 PRIRODA I DRUŠTVO / NAŠIM KRAJEM®5

17:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (05)

17.30 VIJESTI(P)

17:40 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (06)

17:45 KULTURAMA(P)

18:10 HIT DANA

18:15 RITAM ZONA

18:40 KUD I KAMO®4

18:55 HIT DANA

19.00 VIJESTI®1

19:10 RITAM ZONA

19:30 KAK JE LEPI NAŠ KAJ®5

19.55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(07)

20:00 DNEVNIK TV ZAPAD

20:25 HIT DANA

20:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(08)

20:35 RITAM ZONA

20:50 POSLOVNI KUTAK®2

21:00 ČAJ S MEDOM

21:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(09)

22:00 KRATKI REZOVI®1

22:25 HIT DANA

22:30 ZAPADNI DNEVNIK

22:55 DOBRA KLAPA®

23:05 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(10)

23:10 VRATA SUDBINE(P)

01:10 RITAM ZONA

02:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (01)

02:25 HIT DANA

02:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (12)

02:35 KULTURAMA(P)

03:00 RITAM ZONA

04:00 ČAJ S MEDOM

04:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (13)

05.00 ZAPADNI DNEVNIK

05:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (14)

05:30 HIT DANA

05:35 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (02)  

06:00 RITAM ZONA

06:45 DOBRA KLAPA®

06: 55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (14)

7.00 RITAM ZONA

  7:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (01)

  7:35 RITAM ZONA

  8:00 ZAPADNI DNEVNIK®

  8:25 HIT DANA

  8.30 RITAM ZONA

  9:00 RITAM ZAPADA

  9:55 HIT DANA

10:00 RITAM ZONA

10:30 BIJELA KRONIKA

10.55 HIT DANA

11:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (01)

11:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(02)

11:30 KULTURAMA®1

11:55 HIT DANA

12.00 PODNEVNE VIJESTI®

12:10 HIT DANA

12:15 EMISIJA O FILMU

12:25 DOBRA KLAPA

12:35 RITAM ZONA

13:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (02)

13:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(03)

13:30 PODNEVNE VIJESTI®1

13:40 HIT DANA

13.45 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(04)

13:50 EMISIJA O FILMU

14:00 RITAM ZONA

14:20 VELIKI I MALI®4

14:45 RITAM ZONA

15:05 JELAČIĆ GRAD®3

15:30 HIT DANA

15:30 PODNEVNE VIJESTI®2

15:40 RITAM ZONA

16:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (03)

16:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(05)

16:30 ZICER®2

16:55 HIT DANA

17:00 KRATKI REZOVI®2

17:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(06)

17.30 VIJESTI(P)

17:40 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(07)

17:45 NAŠIM KRAJEM / PRIRODA I DRUŠTVO (P)

18:10 ZELENA ZONA(P)   

18:20 HIT DANA

18:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(08)

18:30 JESMO LI SIGURNI DA SMO DOISTA SIGURNI

19.00 VIJESTI®1

19:10 RITAM ZONA

19:55 HIT DANA

20.00 ZAPADNI DNEVNIK

20:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(09)

20:30 HIT DANA

20:35 ČAJ S MEDOM®1

21:20 RITAM ZONA

21:35 WESTGATE TV

22:00 AORTA

22:25 HIT DANA

22:30 ZAPADNI DNEVNIK

23:00 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(10) 

23:05 HIT DANA

23:10 VRATA SUDBINE (P)

01:10 RITAM ZONA

02:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (01)

02:25 HIT DANA

02:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (12)

02:35 NAŠIM KRAJEM / PRIRODA I DRUŠTVO (P)

03:00 RITAM ZONA

04:00 ZELENA ZONA

04:15 RITAM ZONA

04:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (13)

05.00 ZAPADNI DNEVNIK

05:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (14)

05:30 HIT DANA

05:35 WESTGATE TV  

06:00 RITAM ZONA

06:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (14)

  7:00 RITAM ZONA

  7:30 HIT DANA

  7:35 RITAM ZONA

  8:00 ZAPADNI DNEVNIK

  8:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (01)

  8:35 RITAM ZONA

  9:00 RITAM ZAPADA

  9:55 HIT DANA

10:00 RITAM ZONA

10:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(02)

11:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO(01)

11:25 HIT DANA

11:30 RITAM ZONA

11:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(03)

12.00 PODNEVNE VIJESTI®

12:10 RITAM ZONA

13:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO(02)

13:25 HIT DANA

13:30 PODNEVNE VIJESTI®1

13:40 HIT DANA

13:45 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(04)

13:50 EMISIJA O FILMU

14:00 RITAM ZONA

14:30 VELIKI I MALI®5

14:55 HIT DANA

15:00 RITAM ZONA

15:30 PODNEVNE VIJESTI®2

15:40 RITAM ZONA

15:55 HIT DANA

16:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO(03)

16:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(05)

16:30 PRIRODA I DRUŠTVO / NAŠIM KRAJEM®1

16:55 HIT DANA

17:00 KULTURAMA®2

17:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(06)

17.30 VIJESTI

17:40 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(07)

17.45 KAK JE LEPI NAŠ KAJ (P)

18.10 HIT DANA

18:15 ZELENA ZONA®1

18:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(08)

18.30 ZAPADNA STRANA

18:55 HIT DANA

19.00 VIJESTI®1

19:10 RITAM ZONA

19:25 HIT DANA

19.30 ZAGREBAČKI PRSTEN(P)

19:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(09)

20:00 ZAPADNI DNEVNIK

20:25 HIT DANA

20:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(10)

20:35 FILM

22:25 HIT DANA

22:30 ZAPADNI DNEVNIK

22:55 DOBRA KLAPA

23:05 HIT DANA

23:10 VRATA SUDBINE

01:10 RITAM ZONA

02:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (01)

02:25 HIT DANA

02:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (12)

02:35 NAŠIM KRAJEM / PRIRODA I DRUŠTVO (P)

03:00 RITAM ZONA

04:00 ZAGREBAČKI PRSTEN

04:25 HIT DANA

04:30 KAK JE LEPI NAŠ KAJ

04:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (13)

05.00 ZAPADNI DNEVNIK

05:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (14)

05:30 HIT DANA

05:35 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (02)  

06:00 RITAM ZONA

06:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (14)

7:00 RITAM ZONA

  8:00 ZAPADNI DNEVNIK

  8:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (01)

  8:35 RITAM ZONA

  9:00 RITAM ZAPADA

  9:55 HIT DANA

10:00 RITAM ZONA

10:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(02)

11:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO(01)

11:25 HIT DANA

11:30 ZAGREBAČKI PRSTEN®1  

11:55 HIT DANA

12.00 PODNEVNE VIJESTI®

12:10 RITAM ZONA

12:25 HIT DANA

12:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(03)

12:35 VELIKI I MALI®

13:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO(02)

13:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(04)

13:30 PODNEVNE VIJESTI®1

13:40 HIT DANA

13:45 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(05)

13:50 DOBRA KLAPA

14:00 SPORTSKE LEGENDE®2

14:55 HIT DANA

15:00 PRIRODA I DRUŠTVO / NAŠIM KRAJEM®2

15:25 HIT DANA

15:30 PODNEVNE VIJESTI®2

15:40 RITAM ZONA

15:55 HIT DANA

16:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO(03)

16:25 KAK JE LEPI NAŠ KAJ®1

16:50 EMISIJA O FILMU

17:00 KORIJEN ŽIVOTA®2

17:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(06)

17.30 VIJESTI(P)

17:40 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(07)

17.45 KULTURAMA®3

18.10 KUD I KAMO

18:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(08)

18.30 HRVATSKO VATROGASTVO

18:55 HIT DANA

19.00 VIJESTI®1

19:10 RITAM ZONA

19:30 PRIRODA I DRUŠTVO / NAŠIM KRAJEM®2

19:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(09)

20:00 ZAPADNI DNEVNIK

20:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(10)

20:30 VESELI PETAK

21:25 HIT DANA

21.30 JESMO LI SIGURNI DA SMO DOISTA SIGURNI

22:00 RITAM ZONA

22:30 ZAPADNI DNEVNIK

22.55 DOBRA KLAPA®3

23:05 HIT DANA

23:10 VRATA SUDBINE(P)

01:10 RITAM ZONA

02:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (01)

02:25 HIT DANA

02:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (12)

02:35 HRVATSKO VATROGASTVO

03:00 RITAM ZONA

04:00 VESELI PETAK

04:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (13)

05.00 ZAPADNI DNEVNIK

05:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (14)

05:30 HIT DANA

05:35 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (02)  

06:00 RITAM ZONA

06:40 KUD I KAMO

06:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (14)

  7:00 RITAM ZONA

  7:25 HIT DANA

  7:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (01)

  7:35 RITAM ZONA

  8:00 ZAPADNI DNEVNIK

  8:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (02)

  8:35 RITAM ZONA

  9:00 RITAM ZAPADA

  9:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (03)

10:00 ZAGREBAČKI PRSTEN®2

10:25 HIT DANA

10:30 VELIKI I MALI

10:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (04)

11:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO(01)

11: 25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(05)

11:30 HIT DANA

11:35 KUD I KAMO®1

11:50 PLACOVINA

12:30 KAK JE LEPI NAŠ KAJ®2

12:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(06)

13:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO(02)

13:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(07)

13:30 HIT DANA

13:35 RITAM ZONA

14:00 SPORTSKI SUSRETI

14:45 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(08)

14:50 RITAM ZONA

15:00 SPORTSKI SUSRETI

15:45 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(09)

15:50 POSLOVNI KUTAK

16:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO(03)

16:25 HIT DANA

16:30 RITAM ZONA

17:00 PRIRODA I DRUŠTVO / NAŠIM KRAJEM®3

17:25 VESELI PETAK®1

18:20 HIT DANA

18:25 RITAM ZONA

19:00 ZELENA ZONA®2

19:10 RITAM ZONA

19:35 ZAGORSKA KRONIKA

20:00  FILM

21:30 RITAM ZONA

21:45 EMISIJA O FILMU

21:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (10)

22:00 ČAJ S MEDOM®2

22:55 HIT TJEDNA

23:00 DOBRA KLAPA

23:10 VRATA SUDBINE(P)

01:10 RITAM ZONA

02:00 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (01)

02:25 HIT DANA

02:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (12)

02:35 ZAGORSKA KRONIKA

03:00 RITAM ZONA

04:00 VELIKI I MALI

04:25 HIT DANA

04:30 WESTGATE TV

04:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (13)

05.00 ZAPADNI DNEVNIK

05:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (14)

05:30 HIT DANA

05:35 INFO KANAL / PRESICA / DNEVNI KOMENTAR / UŽIVO / OKOM OBJEKTIVA (02)  

06:00 RITAM ZONA

06:45 PLACOVINA

06:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (14)

  7:00 RITAM ZONA

  7:20 PLACOVINA®1

  7:30 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (01)

  7:35 RITAM ZONA

  8:00 ZAGORSKA KRONIKA®1

  8:25 HIT TJEDNA

  8:30 FILM

  9:50 RITAM ZONA

10:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(02)

10:30 MISA

11:25 HIT TJEDNA

11:30 KULTURAMA®4

11:55 HIT TJEDNA

12:00 VELIKI I MALI®1

12:25 HIT TJEDNA

12:30 PRIRODA I DRUŠTVO / NAŠIM KRAJEM®4

12:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(03)

13:00 SPORTSKE LEGENDE  

13:55 HIT TJEDNA

14:00 KUD I KAMO®2

14:15 RITAM ZONA

14:30 HRVATSKI BRANITELJI

14:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(04)

15:00 NEDJELJOM V3

16:00 RITAM ZONA

16:40 BAKINA KUHAČA

16:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(05)

17:00 JELAČIĆ GRAD

17:25 HIT TJEDNA

17:30 MARUŠIĆ I GOSTI(P)

18:25 NEDJELJNA PORUKA®

18:30 BIJELA KRONIKA

18:55 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(06)

19:00 ZAPADNA STRANA®1

19:25 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(07)

19:30 AORTA

19:55 HIT TJEDNA

20:00 FILM

21:30 RITAM ZONA

21:40 HIT TJEDNA

21:45 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(08)

22:00 EKSTRAVAGANT

22:30 RITAM ZONA

22:40 POSLOVNI KUTAK®1

22:50 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI(09)

23:00 HIT TJEDNA

23:05 REKLAMNI BLOK/MALI OGLASI (10)

23:10 VRATA SUDBINE(P)