Impresum

Televizija Zapad

Zabočka 2
10290 Zaprešić
Hrvatska

Tel: 01 4001 456
Fax: 01 4001 457
E-mail: redakcija@zapad.tv


Nakladnik

Sjever sjeverozapad d.o.o.

Zabočka 2
10290 Zaprešić
Hrvatska

OIB: 56789283198

Direktor: Dario Baća
Glavni urednik: Zlatko Šoštarić


Računovodstvo: Lucija Ivanjko
mail: racunovodstvo@zapad.tv
mob. 099/482-3952


Naša misija

Zadržati status najrelevantnijeg medija u zaprešićkom kraju. Zadovoljstvo zaposlenika i vlasnika koje se iskazuje u stvaralačkom i stimulativnom radnom okolišu, njegovanju vrednota, dobrih međuljudskih odnosa, slijeđenju ciljeva i financijskoj sigurnosti.

Naša vizija

Svojim uslugama nadmašiti zahtjeve klijenata.

Politika kvalitete

Televizija Zapad svoj uspjeh temelji na postizanju maksimalnog zadovoljstva naših korisnika pružanjem visoko kvalitetnih usluga kroz angažiranje, kontrolu i nagrađivanje profesionalnih i visoko motiviranih zaposlenika i strateških partnera, te na taj način Televizija Zapad mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u području televizije.

Zadovoljstvo klijenata i ostalih zainteresiranih strana postižemo potpunom primjenom sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na normi ISO 9001:2015.

Sustav upravljanja kvalitetom je uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s upravom, imaju obvezu:

  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve,
  • sustavno raditi na razumijevanju potreba, zahtjeva i očekivanja klijenata,
  • donositi odluke na temelju vjerodostojnih informacija i metodički obrađenih podataka,
  • obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
  • pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja,
  • uspostavljati poslovne odnose s ostalim partnerima i zainteresiranim stranama koji će rezultirati obostranom koristi radi provođenja temeljnih ciljeva poduzeća,
  • njegovati i razvijati partnerske odnose s vanjskim suradnicima i partnerima,
  • primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015
  • kontinuirano ispunjavati zahtjeve zakona, propisa i normi te zahtjeva klijenata.
  • kontinuirano analizirati rizike i definirati mjere za smanjenje rizika

Uprava društva redovito utvrđuje godišnje ciljeve tako da omoguće ostvarenje ove politike.

U Zaprešiću, 01.10.2019. Direktor: Dario Baća