PROJEKT "KAD SE MLADE RUKE SLOŽE" U SAMOBORU

"Kad se mlade ruke slože", Samobor se u mjesto iz snova za mlade pretvoriti može! Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor u u partnerstvu s Gradom Samoborom i Pučkim otvorenim učilištem Samobor, provodi projekt pod nazivom "Kad se mlade ruke slože", financiran u okviru Erasmus+ programa EU! Projekt je usmjeren na izradu Gradskog programa djelovanja, dokumenta u kojem će biti definirane potrebe mladih koje će se realizirati u predstojećem razdoblju.  U izradu želime uključiti što više mladih, kako bi Samobor učinili  ljepšim mjestom za sebe i svoje generacije. Projekt se sastoji od nekoliko faza, a o tome kako napreduju u stvaranju najkul grada za mlade, redovno će obavještavati!

Podijeli: