PRIREDBE ZA PROSLAVU DANA SV. NIKOLE I DIJELJENJE POKLONA

Grad Zaprešić i sv. Nikola pozivaju svu djecu s prebivalištem na području grada Zaprešića, u dobi do 10 godina, odnosno, do 4. razreda osnovne škole, a koja NISU polaznici dječjih vrtića Maslačak i Vrtuljak te osnovnih škola A. Augustinčića, LJ. Gaja i Kupljenovo, da dođu na priredbu gdje će im biti podijeljeni prigodni darovi.

Priredbe će se održavati prema mjestu stanovanja i sljedećem rasporedu:
Subota, 2. 12. 2017.
Gradska četvrt Centar
17:00, Kripta crkve sv. Ivana Krstitelja, Pavla Štoosa 2

Nedjelja, 3. 12. 2017.
Mjesni odbor Šibice
15:30, Društveni dom Šibice

Utorak, 5. 12. 2017.
Mjesni odbor Jablanovec, Društveni dom Jablanovec
16:30, Djeca od 1. do 4. razreda osnovne škole
17:30, Djeca predškolske dobi
Mjesni odbor Kupljenovo
18:00, Društveni dom Kupljenovo
Mjesni odbor Ivanec
18:30, Društveni dom Ivanec
Mjesni odbor Pojatno
19:00, Društveni dom Pojatno

Srijeda, 6. 12. 2017.
Gradska četvrt Sjever
17:00, Crkva BDM Kraljice apostola, Trg dr. Franje Tuđmana 10
Mjesni odbor Hruševec Kupljenski
18:00, Društveni dom Hruševec Kupljenski

Podijeli: