OSIGURANA SREDSTVA ZA KUPNJU NEKRETNINA I ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU PODUZETNIČKOG CENTRA U DUBRAVICI

Održana je peta redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Dubravica. Jedanaest vijećnika usvojilo je svih četrnaest točaka. Trećim rebalansom proračuna osigurana su sredstva za kupnju nekretnine i zemljišta koje od strateške važnosti za planiranu gradnju poduzetničkog centra. Točka je usvojena sa deset glasova za i jednim suzdržanim. HSS-ov vijećnik Mario Štritof smatra da je cijena od 16 000 eura ipak previsoka. Usvojen je i konačni nacrt strategije urbane aglomeracije za razdoblje do 2020. godine. A vijećnici su odlučili i o dodjeli poklona za najmlađe povodom nadolazećeg blagdana sv. Nikole. Među zadnjim točkama bile su i odluke o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi općine. Radi se o dvije parcele oko općinske zgrade koje su upisane kao društveno vlasništvo, a odlukom vijeća te bi se parcele uskoro trebale naći u vlasništvu općine.

Podijeli: