ODREDBE NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Novim zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je držanje divljih životinja u cirkusu, trajno vezivanje pasa, a napokon je i zabranjen spolni odnos sa životinjama. Nadalje, svaki će uzgajivač morati biti registriran, ministar, veterinarski ispektor i lokalna zajednica moći će donijeti odluku obvezne kastracije na područjima gdje ima mnogo pasa, a osnovat će se i jedinstveni informacijski centar na razini države. No, po mnogima najvažnija promjena je zabrana ubijanja životinja u azilima. Važna je i odredba vezana za skloništa za napuštene životinje. Iako je stari zakon propisao da ih moraju osnovati jedinice lokalne samouprave, nije postojala kazna ako to ne naprave. Sad postoji i iznosi od 30 do 50 tisuća kuna. Iako zakon ima puno dobrih strana, ima i nekih nedostataka. Nadalje, zakonom je propisano da posjednik ne može imati više od 9 pasa za udomljavanje – što će najviše utjecati na udruge kao što je Indigo. Unatoč manama novog zakona, članovi udruge ipak vjeruju da će nova pravila u konačnici dovesti do puno boljeg postupanja sa životinjama, nego što je dosad bio slučaj. Zakon stupa na snagu, a institucije i pojedinci imaju zadaću poštovati nove odredbe, kako bi suživot ljudi i životinja, odsad bio puno kvalitetniji.

Podijeli: