ODGODA ZA PREDAJU PODATAKA ZA POREZ NA NEKRETNINE

Zbog odgode uvođenja poreza na nekretnine, Grad Zaprešić produljuje rok vlasnicima nekretnina za dostavu obrazaca, u svrhu ažuriranja baze podataka za naplatu javnih davanja. Krajnji rok za dostavu podataka je 31. listopad 2017., a građani ispunjene obrasce mogu dostaviti osobno ili poštom u gradsku upravu (Nova ulica 10, Zaprešić) te elektroničkom poštom (porez-nekretnine@zapresic.hr).

Porez na nekretnine uveden je odlukom Hrvatskog sabora iz prosinca 2016., kojom je donijet Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16). Odredbe o porezu na nekretnine stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine, a za njegovu provedbu zaduženi su svi gradovi i općine, pa tako i Grad Zaprešić.

Izvor: Grad Zaprešić

Podijeli: