NOVA INICIJATIVA ZA OBLIKOVANJE IDENTITETA SAMOBORA KAO GRADA MLADIH

Nedugo nakon otvorenja Bunkera - najvećeg centra za mlade u Hrvatskoj, Grad Samobor u partnerstvu s Udrugom Pozitiva Samobor te Pučkim otvorenim učilištem krenuo je u izradu novog Gradskog programa za mlade. Projekt pod nazivom "Kad se mlade ruke slože" je financiran u okviru Erasmus+ programa EU. Usporedno s provođenjem brojnih međunarodnih (prvenstveno Erasmus+) projekata u Samoboru, povećanjem sadržaja i aktivnosti te unaprjeđenjem infrastrukture za mlade, ova je inicijativa daljnja karika u oblikovanju identiteta Samobora kao grada mladih.

Podijeli: