GRAD ZAPREŠIĆ PRONAŠAO RJEŠENJE ZA ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA

Prema Zakonu o zaštiti životinja, obveza je jedinica lokalne samouprave zbrinuti napuštene životinje, pa je dosad za Grad Zaprešić uslugu poslova skloništa obavljala Udruga 'Šapica'.

Temeljem sklopljenog ugovora, Grad Zaprešić je za tu svrhu iz proračuna izdvajao 400 tisuća kuna godišnje, a s obzirom da sklonište trenutno ima 27 pasa, zbrinutih temeljem naloga komunalnih redara, predviđena sredstva smatramo i više nego dostatnima i primjerenima, uz naglasak da smo podržavali 'non kill' politiku i prije stupanja novog zakona na snagu. Ipak, zbog zahtjeva udruge da se sredstva povećaju na 600 tisuća kuna i odbijanja potpisivanja ugovora prema dosadašnjim uvjetima i načinu financiranja, Grad je bio primoran iznaći drugo rješenje.

Stoga je sklopljen ugovor s Veterinarskom stanicom Jastrebarsko d.o.o., koja će odsad za Grad Zaprešić obavljati poslove preuzimanja i zbrinjavanja napuštenih pasa, i to po cijeni povoljnijoj za 15% od proračunom predviđenih 400.000, a preuzet će i pse koji su trenutno na skrbi u Udruzi 'Šapica'.

Grad Zaprešić podmirio je sve svoje obveze prema 'Šapici', a napominjemo i da u Zagrebačkoj županiji, uz Grad Veliku Goricu, izdvajamo najviše sredstava u ovu svrhu.

Izvor: GRAD ZAPREŠIĆ

Podijeli: