PRAVO KROZ ŽIVOT: ZAŠTITA ŽIVOTINJA, 18.10.2016.

Republika Hrvatska donosi novi Zakon o zaštiti životinja. Pogledajte koje su nove odredbe zainteresirale ljubitelje i prijatelje životinja. Posjetili smo i zagrebački Zooloski vrt koji je prošao prvu fazu modernizacije. Saznajte koje uvjete trebate ispuniti ako se želite brinuti za egzotične životinje.

O EMISIJI

Bavimo se informiranjem i educiranjem građana o mogućem ostvarivanju raznih prava koja im pripadaju. Radi se o raznim tipovima prava – pravima potrošača, pravu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, socijalnu skrb, prava vezana uz porezni sustav, komunalne djelatnosti te uz sklapanje ugovora s raznim tvrtkama i podizanju kredita. Cilj nam je da građani budu upoznati sa cijelom procedurom oko ostvarivanja pojedinih prava na lokalnoj razini te nacionalnoj, gdje god je potrebno.  Poticali bi građane na aktivno sudjelovanje u kreiranju lokalne politike npr. da mogu uputite pritužbe na rad javnopravnih tijela radi osobnih prava ili prava od javnog interesa. Emisija je bila sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija tijekom 2016. godine.