IZA ZIDA: CIVILIZACIJA LJUBAVI, 11.10.2016.

Projekt Civilizacija ljubavi nastao je iz jedinstvene želje za pomaganjem. Trenutno se odazvalo 200 korisnika koji žele pomagati, no svakim danom raste broj onih koji traže ili daju pomoć. Želite li učiniti nešto dobro, ispravno i veliko? Činite to danas, činite to sa srcem jer srce je ono što čini razliku danas za bolje sutra. Darujete sebe - Civilizacija ljubavi vas čeka!

O EMISIJI

Bavimo se problemima posebno ranjivih skupina u društvu koje su vrlo rijetko u fokusu interesa „mainstrem“ medija. Težište stavljamo na lokalnu zajednicu i obrađujemo teme s područja koncesije. Bavit ćemo se problemima invalida i aktivnostima centara i udruga koje pomažu invalidima na našem području poput zaprešićke jedinice Centra za rehabilitaciju, udruge Ivančica, udruge Rubikon koja pomaže djeci s autizmom i Društva multiple skleroze. Bavit ćemo se i problemima onih koji su se našli u teškoj životnoj poziciji radi ekonomske krize koja često potiče obiteljske probleme – starije stanovništvo, nezaposleni građani, ovisnici, žrtve nasilja i slično. Naša namjera je dati medijski prostor ljudima i problemima kojima se društvo i lokalna uprava ne bavi dovoljno. U realizaciji emisije oslanjat ćemo se na organizacije civilnog društva. Gotovo cijela emisija snimat će se na terenu  a sastojat će se od priloga o određnom problemu, razgovora sa relevantnim osobama i stručnjacima u instucijama ili u našem studiju. Svaki problem ćemo prikazati u okruženju koje najbolje opisuje situaciju.