IZA ZIDA: HRABRI TELEFON, 13.9.2016.

Hrabri Telefon vam može pomoći i informirati vas o dječjim prijateljstvima, o pravima, o sigurnosti na internetu i korištenju mobitela, o izazovima u srednjoj školi. Roditelji se mogu obratiti Hrabrom telefonu ako imaju pitanja o prilagodbi djeteta na razvod, o prinovi u obitelji, o odlasku djeteta u vrtić, o adolescenciji, o adekvatnim igračkama za djecu te mnogim drugim temama. Nazovite Hrabri telefon.

O EMISIJI

Bavimo se problemima posebno ranjivih skupina u društvu koje su vrlo rijetko u fokusu interesa „mainstrem“ medija. Težište stavljamo na lokalnu zajednicu i obrađujemo teme s područja koncesije. Bavit ćemo se problemima invalida i aktivnostima centara i udruga koje pomažu invalidima na našem području poput zaprešićke jedinice Centra za rehabilitaciju, udruge Ivančica, udruge Rubikon koja pomaže djeci s autizmom i Društva multiple skleroze. Bavit ćemo se i problemima onih koji su se našli u teškoj životnoj poziciji radi ekonomske krize koja često potiče obiteljske probleme – starije stanovništvo, nezaposleni građani, ovisnici, žrtve nasilja i slično. Naša namjera je dati medijski prostor ljudima i problemima kojima se društvo i lokalna uprava ne bavi dovoljno. U realizaciji emisije oslanjat ćemo se na organizacije civilnog društva. Gotovo cijela emisija snimat će se na terenu  a sastojat će se od priloga o određnom problemu, razgovora sa relevantnim osobama i stručnjacima u instucijama ili u našem studiju. Svaki problem ćemo prikazati u okruženju koje najbolje opisuje situaciju.