17.03.2010.

Najvažniji ispit na državnoj maturi je esej iz hrvatskog jezika, kojeg je danas u isto vrijeme pisalo 40.000 maturanata. Maturante SŠ "Ban Josip Jelačić" pitali smo kako su zadovoljni napisanim...