• 14.04.2020

    DOBRE STRANE KORONA PANDEMIJE

    doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj: „Kriza koju je izazvao Covid 19 dovest će do jačeg povezivanja građana Hrvatske i iseljeništva!“

    U grčkom korijenu riječi kriza stoji i značenje - obrat, nova prilika, šansa. Pandemija korona virusa izazvala je obilje pesimizma, negativnih ekonomskih trendova, ali i veliki val loše... PROČITAJ VIŠE